TYPO3 - enterprise content management system

TYPO3 je wukonity profesionelny content-management-system (CMS) k zarjadowanju a hladanju internetnych prezentacijow w syći. TYPO3 twori rjap našich słužbow a wuwiwa so přez jenakomjenite zjednoćenstwo pod http://www.typo3.org jako swobodna software (open-source). Při tym njetrjeba so přirunowanjam z druhimi swobodnymi abo komercielnymi CMS bojeć. Faktory wuspěcha su:

 • wulka mnohostnosć funkcijow, hižo w zakładnej wersiji
 • iniwerselne hybridne zwobraznjenje wobsahow (PC, tablet a smartphone)
 • redakcijski system k jednorej změnje wobsahow
 • přez mnoho rozšěrjenjow indiwiduelnje k portalej powjetšujomnje
 • hodźi so administratiwnje atomarnje přiměrić
 • wjacore domeny a z tym prezentacije zarjadujomnje

Jednore nałožowanje

TYPO3 dźěli grafiku, programěrowanje a tekst. T.w. bjez techniskich znajomosćow hodźi so struktura a wobsah internetneje prezentacije přiměrić. Tak kaž we Word abo Excel.

Wuspěšnosć TYPO3 wobsteji mjez druhim w móžnosći indiwiduelneho rozšěrjenja.

TYPO3 móže so přez powjetšenja k portalej wutwarić. Zběrka powjetšenjow wobsahuje někotre tysac zapiskow a rosće stajnje. Někotre woblubowane moduly su:

 • nowostki z nowostkowym archiwom
 • wobrazowe galerije
 • zawrjene wužiwarske skupiny
 • online archiw (digital asset management - DAM)
 • předawarnja (e-commerce)
 • wabjenske majlki (newsletter)
 • nawigacija (Google Map)
 • wobrazowa nawigacija
 • formulary
 • forum
 • blog
 • rěčna wuhibka
 • wersija k ćišćenju
 • PDF-generator
 • rozšěrjena pytanska funkcija
 • hóstna kniha
 • čitajomne a za pytanske mašiny přihotowane internetne adresy (real URL)