Wutrobnje witajće,

radyserb net solutions je nazhonite serbske multimedijowe předewzaće. Smy sej k nadawkej stajili, naročne a wjacorěčne komunikacijske słužby zrealizować.

Naše kompetency wobsahuja slědowace wobłuki:

  • content- abo wobsahowy management
  • wjacerěčne portalne systemy
  • wjacerěčne archiwowe systemy
  • wjacerěčne wirtuelne předawarnje
  • open source
  • hosting
  • wuwiwanje programow
  • programěrowanje datowych bankow
  • programěrowanje tykačkow
  • zhotowjenje digitalnych a ćišćenych podłožkow

Kóždy nadawk je za nas nowe wužadanje!